Sartre, Beauvoir, Camus’nün 7 Yapıtında İlişkiler ve Yabancılaşma/Katılım

Ders ayrıntıları için tıklayınız.

Dersler: Çarşamba günleri 20:00-22:00, 14 Şubat 2018–30 Mayıs 2018, İlk ders: Çarşamba 14 Şubat 2018

Aşağıdaki yapıtların dördünde, Albert Camus ve Jean-Paul Sartre, insanların hayata bağlanmasını veya kopmasını, kişisel duyguda, politik etkinlikte, sosyal misyonda ve mesleki çabada, snobizm, kahramanlık veya çaresizlik sonuçlarıyla, katılım veya geri durma olarak incelemişlerdir.  İkinci Cinsiyet yapıtında, Simone de Beauvoir toplumdaki en büyük kopukluğu, kadınlara yapılan sistematik haksızlıkları ve zorlamaları, kaçınılmaz ayrıntıyla gözler önüne sermiştir.  Yazarların bu konuda edebi ifadeleri ve felsefeleri, ölümden sonra derlenmiş otobiografik İlk Adam ve gerçek kişilere karşılıklı roman Mandarenler'de görüldüğü gibi, kendi yaşamlarından yansımıştır veya yansımamıştır.  Kadın-erkek eşitliği, kişisel katılım veya onun eksikliği, modern toplumda ihtisaslaşmış mesleğiyle yaşayan kişi için, kültürlerarası açıyla tartışılacaktır.

In four of the works named below, Albert Camus and Jean-Paul Sartre have presented how the individual is anchored or detached in life, via application or abstention, in personal emotions, political activism, social mission, and professional quest, variously leading to aloofness, heroism, or despair. In her The Second Sex work, Simone de Beauvoir exhibits, with unforgettable detail, the biggest societal disconnect, namely the systematic unfairness and coercion exerted on women.  These authors' literary statements and philosophy on the subject may or may not be complemented by their own actual lives, as seen in the posthumous autobiography The First Man and the roman-à-clef The Mandarins.  The issues of gender equality, personal commitment and the lack of it will be discussed from the cross-cultural perspectives of the modern citizen and trained professional.

Düşüş (The Fall), Yabancı (The Stranger), Veba (The Plague), İlk Adam (The First Man), Albert Camus

İkinci Cinsiyet (The Second Sex), Mandarenler (The Mandarins), Simone de Beauvoir Bulantı (Nausea), Jean-Paul Sartre

Ders, herkese açıktır.  Derse katılım için okuma ödevlerini, sınıf yazılarını, sınavları, dönem ödevini yapmak gerekmektedir. Ders ve okumalar Türkçe olacaktır. Derse katılım için http://acik-ders.khas.edu.tr adresine başvurulmalıdır. Derse kabul edilip kayıt olanlar için, kabuldan hemen sonra yatırılması gereken geri verilmez 200 TL kayıt ücreti vardır. Dersin kontenjanının çok çabuk dolması beklenmektedir.

Her hafta kitaplardan okuma ödevi olacaktır. Her hafta 200 sayfa civarında okumaya hazır değilseniz, kesinlikle başvurmayın ve okumaya hazır bir başkasının yerini almayın. Sınıf yazısı: Her hafta notlandırılan bir sınıf yazısı olacaktır. Dönem ödevi: Romanların siyasi, sosyal ve kültürel çerçevesi üzerine. Dönem ortası ve sonu sınavları olacaktır. Nota katkılar: Sınıf yazıları 40%, dönem ödevi 15%, arasınav 20%, dönem sonu sınavı 25%. Başarılı katılımcılara Üstün Başarı Sertifikası veya Başarı Sertifikası verilecektir.