Prof. Dr. Nihat Berker
Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı,
MIT Emeritus Professor of Physics,
Sabancı Üniversitesi Rektörü (2009-2016)
.

nihatberker@khas.edu.tr, anberker@mit.edu
http://webprs.khas.edu.tr/~nberker/
http://web.mit.edu/physics/berker

Dersler :
Cumartesi günleri 10:00-13:00
5 Ekim – 28 Aralık 2019

Uygulamalar:
Pazartesileri 18:00 – 20:00
Doç.Dr. Bengü Özuğur Uysal ve Berker araştırma grubu

İlk Ders:
Cumartesi 5 Ekim 2019

Ders için hiç bir ücret yoktur. Derse katılım için buradan başvurunuzu yapabilirsiniz.

Uygulamalar: Pazartesileri 18:00 – 20:00 Doç. Dr. Bengü Özuğur Uysal ve Berker araştırma grubu 

Faz değişimlerinde oluşan ve evrensellik kuramıyla geniş alanda sistemlerde etkili, dikkate değer olgular incelenecektir.  Bu olguları türetebilen, basit ve fiziksel yapılı teori öğretilecektir.  Deney ve teori arasındaki dialog; ayrıca içgüdüsel, olgusal, yaklaşıklı, kesin ve sayısal yaklaşımların zengin buluşma noktaları örneklendirilecektir.  Dersin sonunda, öğrenciler güncel araştırma sınırlarına ulaşmış olacaktır.

1.  Giriş: faz diagramları, termodinamik limit, kritik olgular, evrensellik.
2.  Klasik teoriler, öztutarlılık: saf ortalama alan, yapılanmış ortalama alan, Landau kuramları;
     Ginzburg kriteri.
3.  Ising modeli ve kesin çözümler: bir boyut; iki boyut; düalite; bütünsel faz diyagramları.
4.  Kadanoff’un ölçeklenme teorisi.
5.  Renormalizasyon grubu: Bir boyutta kesin çözümler.
6.  Renormalizasyon grubu: İki boyutta yaklaşık çözümler. Termodinamik fonksiyonlar.  
     Birinci tür faz geçişleri.
7.  Migdal-Kadanoff dönüşümleri. Kesin çözümlü hierarşik örgüler.  BEG modeli.  
     Bütünsel çokkritik faz diyagramları.
8.  Faz geçişi modelleri kullanarak: sinirsel ağlar, tavlama yakıştırmasıyla karmaşık sistem optimizasyonu, 
     kodlama.
9.  Donmuş düzensizlik ve etkileşme bunalımlığı altında düzen. Kaotik ölçeklenme ve spin camları. 
     Küçük dünya ağları: geometrik ortam ve korelasyonlar arasında bağlantı.
10. Kuantum spin ve elektronik sistemlerinin renormalizasyon grubu.  Elektron yerdeğişiminden gelen 
     antiferromanyetizm. Safsızlıkların süperiletken ve antiferromanyetik fazlara değişik etkileri.

Dersler Cumartesileri ve uygulamalar Pazartesileri yapılacaktır.  Başarılı öğrencilere Üstün Başarı Sertifikası veya Başarı Sertifikası verilecektir.  Üstün Başarılı öğrencilere tavsiye mektubu yazılacaktır.  Ayrıca, Üstün Başarılı öğrencilere asistanlık ve/veya yayına yönelik özgün araştırma projesi verilebilir:  

Geçmişten örnekler için, bakınız: http://arxiv.org/abs/1602.00598, http://arxiv.org/abs/1502.06443, http://arxiv.org/abs/1801.06697
Bu makalelelerdeki dersimizi üstün başarıyla almış lisans öğrencisi yazarlar, çalışmalarını MIT, Cornell ve Kadir Has Üniversitelerinde devam ettirmişlerdir.

Derse Devam:

Derste her Cumartesi yazılı kısa sınav, her hafta bir ev ödevi, dönem ortasında ve dönem sonunda yazılı ve sözlü sınavlar olacaktır. 

Katılım için hiç bir ücret yoktur, ancak katılımcıların derslere katılması, sınavları alması, ödevleri yapması kesinlikle beklenmektedir.  Bu konuda eksiklik gösterenlerin dersten ayrılması istenecektir.
Derste bütün konular başından anlatılacaktır.  Ancak, ders devamlı çalışmayı gerektiren bir derstir.      

Nota katkı: kısa sınavlar 40%, ödevler 10%, dönem ortası yazılı 20% ve sözlü 5% sınav, dönem sonu yazılı 20% ve sözlü 5% sınav.  Ödev notu ≥50% ise, en düşük 2 kısa sınav ortalamaya alınmayacaktır.